Köla-Ladan

Köla-Ladan är Hembygdsföreningen Köla Stämmas lokaler för utställningar, artistuppträdanden och andra evenemang. Den är vackert belägen på en höjd, "På Kjôhrn", invid Köla kyrka med utsikt över sjön Hugn. Här arrangeras utställningar, Julmarknader, Påskbazarer och uppträdanden av både kända och okända artister. Köla-Ladan är Köla pastorats f.d. arrendeladugård som tillsammans med arrendebostaden skänktes till hembygdsföreningen av pastoratet. Ladugårdsdelen inrymmer i dag mässhall och i det som tidigare var hölada finns scen för uppträdande. Det finns även en läktare och totalt finns sittplatser för 150 personer. Arrendatorbostaden fungerar som föreningens hembygdsgård och sommarcafé med bl.a. våfflor och klengås. Caféet håller alltid öppet vid alla evenemang. På Loftet finns ett Hembygdsmuséum som visar verksamheter från olika epoker,. Här finne ett vardagsrum möblerat enligt 1950-talets mode, sömmerskans kammare, elektricitetens utveckling, hantverkare, skomakarens verkstad, rörmokeriets förändring genom åren, foto samt ett antal olika redskap, färdmedel och maskiner från jordbrukarens varda.g

Arrangör
Hembygdsföreningen Köla Stämma
Köla Prästgård 3
67040 Åmotfors
info@kolahembygd.se
http://www.kolahembygd.se

Namn
Köla-Ladan

Adress
Gryttved
670 40 Åmotfors

Beskrivning
I ladan finns en scen och 150 sittplatser samt lokaler för olika utställningar. Den ligger i direkt anslutning till Köla Hembygdsgård på Kiöln i Köla. För platsbokning vid arrangemang ring Mona 0571-320 97 eller 070-662 78 95.

HembygdFoto: Anders Berglund

Öppet under sommaren i samband med andra aktiviteter vid hembygdsgården och Köla Ladan.

Eda guiden och Eda kartan 2021