Utställning i Järnskog

Photo-exhibition with nature pictures by Kurt Emtman, Skillingmark, in Järnskogs Heritage Centers "Stationlokal" 25 june - 12 august.

Utställningen visar gamla bilder i Järnskog från Eda kommuns bildarkiv.

Arrangör
Järnskogs Hembygdsförening
Hajom Krokstad
67041 Koppom
111463@telia.com
+46 57110244


http://www.jarnskog.com

Namn
Järnskog Hembygdsgård

Adress Koppom

Description
Huvudbyggnaden är en bondgård från början av 1800-talet. Logen där föreställningarna sker är en 1700-talsloge från Hallebol, Köla. Där finns även en Linbastu från Södra Lian, Gårdssmedja från Skönnerud, Stolp-bod från Mörtebäcken, en 1700-talsloge från Torp i Remjäng, Hiombua lanthandel, Beredskapsmuseet som från början var hemvärnsbarack i Holmedal, en järnvägsvagn från beredskapstiden samt det "nybyggda" caféhuset/matsalen.

Directions
Väg 177, 1,6km söder om Järnskog kyrka

FalseFoto: False