Kolbullekväll

Gather your friends or collegues one night and make "Kolbullar" in the sunset.

Min 10 people, max 30 people. To book, Contact kurt.emtman@gmail.com

Arrangör
FotoEmtman
Sundhagsfors
67043 Skillingsfors
kurt.emtman@gmail.com
https://www.facebook.com/fotoemtman/

Namn
Eda kommun

Adress
Storgatan
673 31 Charlottenberg

Description
Kommunhuset ligger centralt i Charlottenberg. P-platser för anställda och besökare. I huset finns Medborgarkontoret i receptionen.

Summernights 2018