Eskoleia Uligama

En gammal kapellplats från pilgrimstidens vandringar till Nidaros (Trondheim), med kors och altare.

Ordet Eskoleja har hänförts till ordet Edskogsleden, en vandringsled över Edaskogen för pilgrimer på väg till Nidaros där Olav den helige begravdes för knappt 1000 år sedan. Uligama kommer från beteckningen Heliga Lekamens kapell, som i folkmun under århundradena förvandlats till Uligama. Traditionen säger att det på 1200-talet låg ett pilgrimskapell här. Kapellets plats var vid sydspetsen på Norra Yxesjön, på bäckens östsida där det tidigare funnits en såg. Uppgifterna om kapellet är dock omstridda. Den finlandssvenske folklivsforskaren Carl-Axel Gottlund besökte platsen sommaren 1821. Han har ristat några bokstäver i en sten på kullen omedelbart öster om Norra Yxesjöns sydspets.

Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
67040 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
+46 57132003


http://www.svenskakyrkan.se/eda-kola

Namn
Eskoleja Uligama

Adress
Saxebyn Koppom

Beskrivning
En gammal kapellplats från pilgrimstidens vandringar till Nidaros (Trondheim), med kors och altare. Eskoleja kan stå för Edskogsleden och Uligama står för Heliga Lekamens kapell. En utgrävning av platsen företogs under fyra dagar 1955. Här hålls friluftsgudstjänst en gång varje år med församlingarna i Järnskog och Karlanda.

Vägbeskrivning
Kör väg 172 från Sulvik mot Karlanda, ta av till höger, vid Gränsjön. Platsen ligger vid N. Yxesjöns södra strand.

Tillgänglig alla tider.

Eda guiden och Eda kartan 2021