Gamla kyrkplatsen Stommen, Järnskog

Här låg Järnskogs kyrka före 1699.

En av Stommenkyrkans klockor som blev gjuten 1557, finns nu i klocktornet på Järnskog kyrka, den s.k. Lillklockan.

Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
67040 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
+46 57132003


http://www.svenskakyrkan.se/eda-kola

Namn
Gamla Kyrkplatsen, Stommen, Järnskog

Adress
Stommen
67041 Koppom

Beskrivning
Här låg Järnskogs kyrka före 1699.

Tillgängligt så länge vädret tillåter.

Hemsidelänk

Boka här

Eda guiden och Eda kartan 2021