Lersjöns kapell

Gränskapellet i Lersjön är unikt beläget på den svenska sidan av gränsen med sin klockstapel på den norska sidan.

Det var 1959 som Olav Tollefsböl skulle bygga nytt hus. Det gamla tyckte han kunde bli bra som ett kapell i gränsbyn, där huset redan tidigare upplåtits till stugmöten. Komminister Sven Hector stödde idén och kapellet uppfördes i Sverige och tillhörande klockstapel restes i Norge. Kapellet uppfördes mycket enkelt, på "dugnad" och med en myckenhet av gåvor, 2,5 meter från riksgränsen i en glänta i skogen. Folkets Hus gamla träbänkar med nummerbrockor och fällsäten blev sittplatser, och en välingklocka från en gård i Norge kallade till gudstjänst. Första förrättningen i kapellet var författaren Nils Parlings vigsel. Parlings dikt till kapellet hänger där fortfarande. Kapellet invigdes 1960. Då var ytbehandling inte utförd och på taket fanns endast tjärpapp. En ordentlig upprustning skedde 1969 då kapellet blev brädfordrat och rödmålat och försett med plåttak - som blev skiffertak i mitten av 1980-talet. Kapellet fick nu större användning bl.a. med enkla musikandakter där Eda Ungdomskör ofta deltog. Svensk och norsk radio gjorde program om kapellet och helgsmålsringningen på TV sändes därifrån. Kapellets dopfunt är gjord i trä. Dopskålen är en gåva från Eidskog församling i Norge.

Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
67040 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
+46 57132003


http://www.svenskakyrkan.se/eda-kola

Namn
Lersjöns kapell

Adress
67392 Charlottenberg

Beskrivning
Kapellet är unikt beläget på den svenska sidan av gränsen med sin klockstapel på den norska sidan...

Vägbeskrivning
Skyltat Lersjön från väg 61 1 km norr om Charlottenberg. Vid T-kors i Lersjön håll till höger, kapellet ligger på höger sida vid riksgränsen.

KyrkaFoto: Steinar Johansen

Eda guiden och Eda kartan 2021