Skillingmark kyrka

Kyrkan byggdes 1689 och är restaurerad vid flera tillfällen. En altartavla, en dopfunt av täljsten samt en tennskål finns bevarade från en äldre kyrka.

Kyrkan byggdes 1689. Där finns en dopfunt från 1200-talet. En medeltida tennskål, ljuskrona av trä från 1700-talet, kyrkstöt från 1803 och ett exemplar av Karl XII:s bibel.

Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
67040 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
+46 57132003


http://www.svenskakyrkan.se/eda-kola

Namn
Skillingmark kyrka

Adress Skillingsfors

Beskrivning
Kyrkan byggdes 1689. Där finns en dopfunt från 1200talet. en medeltida tennskål, ljuskrona av trä från 1700-talet, kyrkstöt från 1803 och ett exemplar av Karl XII:s bibel. Kyrkan är vackert belägen vid Björklångens strand. den restaurerades vid flera tillfällen.

Vägbeskrivning
Skyltat Köla på rv 61, 4 km söder om Charlottenberg. Följ vägen, ta till höger vid trevägskorsningen strax efter Köla kyrka. Skyltat Skillingsfors.

FalseFoto: Eda-Köla Pastorat

Eda guiden och Eda kartan 2021