Arbetarbostäder, Eda Glasbruk

Eda Glasbruks äldre bebyggelse är den bäst bevarande bruksbebyggelsen i Västra Värmland.

Bruksbebyggelsen består i dag av 10-talet bevarade hus i huvudsak byggda under glasbruksepoken. Äldsta huset byggdes redan under 1690-talet som norsk tullstation. I området finns också en valvbro från 1851, samt en ännu äldre bro.

Arrangör
Eda Glasbruksförening
Eda Folkets Park
67392 Charlottenberg
info@edaglas.com
+46 57123101


http://www.edaglas.com

Namn
Arbetarbostäder, Eda Glasbruk

Adress
Glasbruksvägen
67392 Charlottenberg

Beskrivning
Arbetarbostäder och bruksmiljö vid Eda Glasbruk.

Vägbeskrivning
Skyltat från Rv 61, mellan Charlottenberg och gränsen.

FalseFoto: Eda Glasmuseum

Eda guiden och Eda kartan 2021