Boda Krigskyrkogård, Järnskog

En kyrkogård för de 100 soldater från Dalaregementet som avled i fältsjukan under ett fälttåg år 1808.

På en kulle i Boda, 3 km norr om Koppom, begravdes ca hundra soldater från Dalaregementet som dött i fältsjuka under åren 1808-1809. Inskriptionen på stenmonumentet, som är omgärdat av järnkedjor och kanoner, lyder: Det var här sin suck det göt, Det var här sitt liv det slöt, Det folk som våras bördor bar, Långt före våra dar.

Arrangör
Järnskogs Hembygdsförening
Hajom Krokstad
67041 Koppom
111463@telia.com
+46 57110244


http://www.jarnskog.com

Namn
Boda krigskyrkogård

Adress Koppom

Beskrivning
På Boda krigskyrkogård begravde man ett hundratal soldater från dalaregementet 1908-09. Kyrkogården är belägen på en liten kulle planterad med tallar och är omgärdad av tjocka järnkedjor. På platsen står också åtta gamla kanoner.

Vägbeskrivning
Från väg 177 ca 3 km norr om Koppom finns en liten skylt.

Tillgänglig året om. I närheten av pilgrimsleden.

Eda guiden och Eda kartan 2021