Bysjöns Fågeltorn

I norra änden av Bysjön finns ett fågeltorn där man bland annat kan få se fiskjuse och skäggdopping.

Området är välbesökt av fåglar, framförallt som rastplats vid vår- och höststräckningarna. Fågeltornet är lättillgängligt och du behöver inte vara en inbiten fågelskådare för att kunna ta del av det rika fågellivet. Med en enkel kikare kan du både titta på fåglar, och sitta och njuta av utsikten från tornet med du lyssnar till de livliga konversationer som pågår.

Arrangör
Eda Naturskyddsförening
False
False False
False

Namn
Bysjöns Fågeltorn

Adress
Bysjön
67040 Åmotfors

Beskrivning
Vid norra delen av Bysjön, vid Lerot, ligger ett av Eda kommuns bästa fågelområden. Sjön är relativt långgrund och i de vassrika vikarna finns många häckande och rastande fåglar. Sedan ett par år tillbaka betar nötkreatur på strandängarna vilket framförallt lockar till sig vadare. Ett fågeltorn för allmänheten står i kanten av en lövrik strandäng. Bysjön är Eda kommuns tredje största sjö och en av de artrikaste. Flera arter har observerats från fågeltornet, bla brun och blå kärrhök.

Eda guiden och Eda kartan 2021