Deletjärnsåsens Naturreservat

Området har stort botaniskt och zoologiskt värde.

Starkt kuperad terräng med branter och uppstickande berg.

Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
False
65186 Karlstad
False
+46 0102247000


https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan.html

Namn
Deletjärnåsens Naturreservat

Adress
Deletjärnsåsen
670 41 Koppom

Beskrivning
Reservatet har stort botaniskt och zoologiskt värde.

Eda guiden och Eda kartan 2021