Eda Skans

Eda Skans byggdes 1657 och demolerades 1814. Restaurerades och återinvigdes som sevärdhet 1947.

Gustav Oxenstiernas skans var Värmlands viktigaste och en av Sveriges viktigaste försvarsanläggningar. Den anlades 1657 för att försvara landet mot Danmark-Norge. Den byggdes ut 1676 och 1808. Då unionen slöts 1814 demolerades den men restaurerades 1939-49. https://youtu.be/A4q1tLlfZe4

Arrangör
Eda Skans Museiförening
Normavägen 2
67040 Åmotfors
info@edaskans.com
+46 57130451


http://www.uppleveda.se/edaskans

 

Namn
Eda Skans

Adress Åmotfors

Beskrivning
Eda Skans är en befästning, byggd 1652, restaurerad första gången och återinvigd 1947.

Vägbeskrivning
7 km S om Charlottenberg, rv 61

sommarFoto: YH.D

Friluftsmuseum med fri entré.

Eda guiden och Eda kartan 2021