Gråberget Naturreservat

Området består i huvudsak av de två bergen Svartningen och Gråberget. Tre fångstgropar i området visar att marken nyttjas sedan lång tid.

Gråberget stoltserar med 340 meter över havet, vilket också innebär att delar av området är svårtillgängligt. Båda bergens västbranter är skarpa med block och lodytor. På toppen av Gråberget finns ett raserat bevakningstorn. Utsikten är magnifik.

Arrangör
Morokulien Tourist Center
Fredsgatan 1
67393 Morokulien
moro@eda.se
+46 571-28370


http://www.morokulieninfocenter.com

Namn
Gråberget Naturreservat

Adress

Beskrivning
De två bergen Svartingen och Gråberget dominerar det 127 ha stora naturreservatet som är ett naturskönt område med naturkänsla. Här kan du vandra bland myrar, hällmarktallskogar med inslag av grandrågar som liknar gammal naturskog. Gråberget höjer sig hundra meter över omgivningarna och utsikten är magnifik.

Vägbeskrivning
Från Koppom kör söderut till Mosstakan och ta av till vänster mot Saxebyn. Följ vägen söder om Nässjön och upp till Gråberget.

FalseFoto: Eda kommun

Eda guiden och Eda kartan 2021