Klockstapeln i Charlottenberg

Byggd av Olof Andersson, Charlottenberg efter ritningar av K. Martin Westerberg, Stockholm. Bygget påbörjades våren 1956 och blev klart för invigning den 24 mars 1957.

Invigdes 24 mars 1957 av Gert Borgenstierna, ritad av arkitekt Karl Martin Westerberg, Stockholm redan 1949. Byggnaden påbörjades våren 1956 av Olof Andersson, Charlottenberg. Båda klockorna är gjutna av firman Bergholtz i Stockholm, den stora väger 600 kg och den lilla 375 kg. Klockstapeln är 27 m hög.

Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
67040 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
+46 57132003


http://www.svenskakyrkan.se/eda-kola

Namn
August Spångbergs Park

Adress
Torget
673 31 Charlottenberg

Beskrivning
Parken ligger vid biblioteket i centrala Charlottenberg. Här finns också en klockstapel och boulebana.

Vägbeskrivning
Parkering på torget, parken ligger mellan kommunhuset och biblioteket.

Vy över parken med klockstapeln, mot biblioteket.Foto: Kajsa Nyholm

Eda guiden och Eda kartan 2021