Kloften Naturreservat

Utsikten från toppen, 300 m ö h, ger en fantastisk utsikt över sjöarna nedanför. Sprickan ned mot Klofttjärnet påminner om "Helvetesgapet" i Ronja Rövardotter.

Knappt 95 ha naturreservat, sydost om Koppom. Västbranten och sprickan ned mot Klofttjärnet är skarp, med block och lodytor. Marken nedanför är frisk till våt med visst inslag av sumpskog. De äldsta tallarna i reservatet är mellan 250 och 300 år gamla.

Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
False
65186 Karlstad
False
+46 0102247000


https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan.html

Namn
Kloften Naturreservat

Adress
Kloften
67041 Koppom

Beskrivning
Naturreservat, ca 95ha. Berget Kloften reser sig från 170 meter över havet vid sjön Östra Buvattnet i norr, till 300 meter över havet på toppen, vilket ger en fantastisk utsikt över sjöarna nedanför. Naturreservatet omfattar toppen av berget Kloften, några mindre myrpartier samt den branta västsidan av berget. Västbranten samt sprickan ner mot Klofttjärnet, är skarp, med block och lodytor. Marken nedanför västbranten är frisk till våt och det finns sumpskogspartier. I de södra delarna nedanför västbranten är andelen lövträd hög. De äldsta tallarna i naturreservatet är 250 - 300 år gamla.

Vägbeskrivning
Kör väg 172 söderut från Sulvik. Tag av till höger, förbi Tomten och upp mot sjön Buvattnet. Området ligger söder om sjön.

FalseFoto: False

Eda guiden och Eda kartan 2021