Kvickneåsen Naturreservat

Naturreservatet Kvickneåsen strax söder om Häljeboda i Eda kommun är 89 hektar stort.

Naturreservatet består av äldre granskog med inslag av gamla aspar och björkar. I reservatet finns tjäder och hackspettar bla spillkråkan. Här finns näringsrika blommor som blåsippa, vårärt och dvärghäxört. Hittills har 17 rödlistade arter observerats i reservatet, de flesta beroende av asp eller död granved.

Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
False
65186 Karlstad
False
+46 0102247000


https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan.html

Namn
Kvickneåsen Naturreservat

Adress
Häljeboda
67392 Charlottenberg

Beskrivning
Naturreservatet Kvickneåsen består av äldre granskog med inslag av gamla aspar och björkar. Reservatet har som värdekärna en av länets största nyckelbiotoper på knappt 70 hektar.

Vägbeskrivning
Från Charlottenberg följ riksväg 61 norrut till Eda, ta höger mot Häljeboda/Håvilsrud. Efter knappt 11 km är du i Häljeboda och ser sjön Vällen på vänster hand. Efter bron över sjöns utlopp ta direkt till höger, efter ytterligare 40 meter ta till höger igen, efter knappt 300 meter välj höger. Fortsätt drygt 400 meter och välj sedan vänster. Vägen går nu mellan odlingsmark och skogsmark. Fortsätt 1700 meter och ta sedan till höger. Efter att du passerat vattendraget ta vänster. Efter ytterligare 2,2 km längs med Borgsjön är du på en vändplan där besöksparkering kommer att anordnas, med vägvisning via en markerad led som efter 700 meter uppför berget tar dig till reservatet.

Eda guiden och Eda kartan 2021