Minnessten i N. By

Minnesstenen restes till minne av avlidna soldater i fälstsjukan är 1808.

Minnessten över ca 400 soldater.

Namn
Minnessten i N. By

Adress
Norra By
670 40 Åmotfors

Beskrivning
Minnesstenen restes till minne av ca 400 soldater avlidna i fälstsjukan är 1808.

Vägbeskrivning
Ligger utmed rv 61 mellan Åmotfors-Charlottenberg

Eda guiden och Eda kartan 2021