Morast Skans

Mindre Skans i närheten av Tallmon

Morast Skans ligger i närheten av Tallmon Naturreservat, Charlottenberg. Skansen anlades år 1644 och det finns ett minnesmärke, en skiss hur skansen såg ut.

Arrangör
Eda Kommun
Box 66
67322 Charlottenberg
False
+46 57128100

Namn
Morast Skans

Adress Morokulien

året runt

Eda guiden och Eda kartan 2021