Påterudsskogens Naturreservat

Variationsrikt område mellan Koppom och Skillingmark, med hög andel asp.

Variationsrikt område mellan Koppom och Skillingmark, med hög andel asp.

Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
False
65186 Karlstad
False
+46 0102247000


https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan.html

Namn
Påterudskogens Naturreservat

Adress Skillingsfors

Beskrivning
Området är variationsrikt och har en mängd olika livsmiljöer, vilket skapar goda förutsättningar för olika lavar, mossor, svampar och vedlevande insekter.

Vägbeskrivning
Kör söderut från Koppom och ta av till höger mot Skillingsfors, ta av till vänster i Påterud och följ vägen till Gettjärnet, där man av till höger upp till Rövattnet. Reservatet ligger på andra sidan sjön (västerut)

Eda guiden och Eda kartan 2021