Remjängssätern

Remjängssätern från 1700-talet var på sin tid en av Sveriges sydligaste fäbodar och fäboddriften pågick fram till 1920-talet. I Värmland kallas en fäbod för säter.

Den gamla landsvägen som går från Remjängs by till Remjängssätern var i äldre tider den naturliga förbindelsen mellan socknarna Järnskog och Östervallskog. Ny rökstuga och källa. Sätervallen är idag en 8.6 hektar stor samfällighet som ägs av markägarna i Remjäng. Sätern kan nås med bil eller om man önskar kan man vandra Säterleden (ca 7 km) från Remjängs vattensåg. I en öppning mitt på vallen finns 3 st stugor och uthus med stall för 9 st hästar. Privata markägare har byggt två av stugorna och 1920 uppfördes den större sk ”Hopstugan” samägd av markägarna. Stugorna är i gott skick och har alltid används som nattlogi av skogsarbetare, jägare och fiskare. Hopstugan fungerar också som sammanträdeslokal för jaktliga och skogliga angelägenheter. Fastighetsdomstolen har en gång hållit förhandling där angående en vägtvist. Den lilla öppna plätten runt stugorna och stallet underhålls av byborna, och varje sommar anordnas en säterdag. Sätern har beskrivits av Skogsvårdsstyrelsen som ”mycket vacker sätermiljö som är bevarad trots nyare bebyggelse”. På sätern finns spår efter en sk rökstuga från 1700-talet. Stugan fanns ännu kvar i början på 1900-talet och ett fotografi finns från 1910. Rökstugan hade en eldhäll mitt på golvet och ett rökfång med rökutsläpp i taket plus ett mindre rum med murstock för de personer som skötte om fäboden och kreaturen. Remjängssätern var fram tills den upphörde på 1920-talet, en av Sveriges sydligaste fäbodar. I västvärmlänskt säterbruk, hade traditionellt djuren fritt bete i hela skogen, och sätervallen fungerade mest som en inhägnad samlingsplats med kvällsutfodring för att locka hem korna till ladugården när det var dags att mjölka. Förutom en lång fäbodepok här sätern även en tradition som centrum för skogsdrift i denna del av västra Värmland. Under vintertid bodde upp till tio huggare och fem körare med hästar på sätern. Idag är sätern en populär samlingsplats för ortsbefolkningen och turister. Boka genom guiden: Olle Henriksson, tfn 0571-222 37.

Arrangör
Remjängs byalag
Fjäll
67041 Koppom
FalsePriser

Namn
Remjängssätern

Adress
Remjängssätern
670 41 Koppom

Beskrivning
Säter med flera byggnader. Möjlighet till övernattning sommartid. Remjängsleden går från vattensågen i Remjäng och hit. Remjängssätra ligger fågelvägen 5 km rakt väster om Norra Lian. Man kan också köra bil nästan ända fram.

Vägbeskrivning
Från Koppom: Kör väg 177 söderut från Koppom och tag av höger mot Skillingsfors. Efter cirka 5 km sväng vänster mot Östervallskog och kör ca 20 km till Ivarsbyn. Tag vänster mot Almtjärn och följ skyltarna mot Remjängssätern.Från Östervallskog: Kör norrut från Östervallskog till Ivarsbyn. Tag höger mot Almtjärn och följ skyltarna mot Remjängssätern.

Interiör från SäterstuganFoto: Anders Överby

Eda guiden och Eda kartan 2021