Skansen Hultet

Under 2:a världskriget, 1939-45, byggdes ett omfattande försvarssystem ut längs norska gränsen, särskilt i Värmland och Dalsland, sedan tyskarna invaderat och besatt Norge i april 1940.

Under 2:a världskriget byggdes ett omfattande försvarssystem ut längs norska gränsen, särskilt i Värmland och Dalsland, sedan tyskarna invaderat och besatt Norge i april 1940. Efter hand kom försvarssystemet att i området kring Eda omfatta 2 linjer, en nära gränsen och en några mil längre österut i höjd med Gunnarskog. En av dessa skansar, Hultet, har gjorts tillgänglig för allmänheten. Man kan besöka den på egen hand och informationsskyltar finns runt omkring på hela skansen. Möjlighet till guidad visning. www.uppleveda.se/hultet

Arrangör
Charlottenbergs Byalag
Bollgatan 13
67331 Charlottenberg
obpihlstrom@telia.com
https://www.facebook.com/chabyalag

Namn
Skansen Hultet

Adress
673 92 Charlottenberg

Beskrivning
Skansen är öppen för allmänheten och ligger i en mycket kuperad terräng mellan Eda Glasbruk och Häljeboda.

Vägbeskrivning
Från väg 61 vid Eda glasbruk ta av mot Håvilsrud och följ sedan skyltning.

Bild på skylt med underjordiskt skydd i bakgrunden.Foto: Christina Öster

Skansen går att besöka året om, men lämpligaste tiden är maj-september.

Eda guiden och Eda kartan 2021