Kulturvandring i Charlottenberg

Vandra runt Charlottenberg med omnejd på egen hand och lär känna ortens historia

Kulturvandringen startar och slutar vid Torget i Charlottenberg och är ca 10 km lång. Karthäfte, pins och IVV stämplar kan man köpa på Morokulien Tourist Center och Medborgarkontoret i Charlottenberg. Varje objekt och historien bakom beskrivs kortfattat i häftet.

Arrangör
Morokulien Tourist Center
Fredsgatan 1
67393 Morokulien
moro@eda.se
+46 57128370


http://www.visiteda.se
http://www.facebook.com/visiteda

Namn
Eda kommun

Adress Charlottenberg

Beskrivning
Kommunhuset ligger centralt i Charlottenberg. P-platser för anställda och besökare. I huset finns Medborgarkontoret i receptionen.

flaggorFoto: Anders Berglund

2018