Lilla Tallmoloppet

Spring eller gå!

Lopp för dig som är upp till 12 år.

Datum: 2018-09-01 00:00

Arrangör
IFK ÅS
Ås Bostället
67392 Charlottenberg
klubben@ifkas.com
+46 57122286


http://www.ifkas.comPriser
0 - 0SEK

Namn
Tallmons Naturreservat

Adress
Tallmon Charlottenberg

Beskrivning
Natur- och strövområde. Invigdes 1 juni 2013. Här finns stigar, vandringsleder och ett 2,5 km långt elljusspår. Även kulturlämningar i form av Morast skans och skyttevärn från unionsupplösningen.

Vägbeskrivning
Från rv. 61 söderifrån. Sväng till vänster i rondellen vid infarten till Charlottenberg. Tallmoområdet ligger rakt fram. Följ elljusbanan och skyltning därifrån.

FalseFoto: Mats Rydström