Evenemang - Sätervandring - ctl00_cph1_image

Sätervandring

Sätervandring från vattensågen i Remjäng till Remjängsätern, ca 6 km.

Samling vid vattensågen kl. 10.00 söndagen den 6 augusti. De som hellre vill åka bil samlas kl. 12.00 vid Dammen. Ta med kaffe och smörgås till vandringen. Det finns korv och dricka att köpa uppe vid sätern. Tipspromenad, pilkastning m.m. Klädsel efter väder.

Datum: 2017-08-06 00:00

Arrangör
Remjängs byalag
False
67041 Koppom
skogsbrynet2009@live.se
+46 57122237

Namn
Remjängs vattensåg, Järnskog.

Adress
Remjäng Koppom

Beskrivning
Vid den vattendrivna sågen, sågas det bräder nu på samma sätt som för 100 år sedan. Sågen togs ur drift för 65 år sedan och revs. Remjängs byalag har återuppbyggt sågen. Ett vattenhjul driver både en enbladig sågram och en cirkelsåg samtidigt. Här startar även den ca 7km långa Säterleden till Remjängssätern.

Vägbeskrivning
Följ väg 177 söderut från Koppom, efter ca 1 km sväng höger mot Skillingsfors. Sväng sedan vänster skyltat Östervallskog. Följ sedan skyltning "vattensåg".

FalseFoto: False