September morgon Foto: Kurt Emtman

Evenemangsanmälan

Kommer du, din förening eller ditt företag att anordna ett evenemang?

Anmälan av evenemang görs på en speciell blankett till turistbyrån.


Evenemang som publiceras på visiteda.se kommer även att publiceras på turistbyråns Facebooksida. Och chansen är stor att det även kommer att visas på vår elektroniska skylt vid riksväg 61.

Om evenemanget klassas att vara av regionalt eller riksintresse, så kommer det även att finnas med på hemsidan för visitvarmland.se

Vi vet också att tidningar ofta håller ett öga på vår evenemangskalender och hämtar uppslag till trevliga artiklar genom den, så om detta är av intresse för ditt evenemang så är du välkommen att skicka in anmälan.

Det är viktigt att du bifogar lämpligt digitalt foto. Det ska vara i liggande format och hålla minst 640 x 480 pixlar. Ange fotograf.

Hör av dig till Turistbyrån om du behöver hjälp eller har några frågor kring detta.