Gamla kyrkplatsen Stommen, Järnskog

Här låg Järnskogs kyrka före 1699.

En av Stommenkyrkans klockor som blev gjuten 1557, finns nu i klocktornet på Järnskog kyrka, den s.k. Lillklockan.

Arrangör
Eda-Köla Pastorat
Församlingshemmet
67040 Åmotfors
eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se
+46 57132003


http://www.svenskakyrkan.se/eda-kola

Namn
Gamla Kyrkplatsen, Stommen, Järnskog

Adress
Stommen
67041 Koppom

Beskrivning
Här låg Järnskogs kyrka före 1699.

Tillgängligt så länge vädret tillåter.

Hemsidelänk

Boka här

2018