Bild över besökare vid turistcentrets disk

Morokulien TuristCenter

 tourist_green.jpg

Organisation

På grund av skärpta regler på båda sidor om gränsen kommer Morokulien Infocenter att från och med den 13 november 2020 att vara stängt för allmänheten

Ni når oss på moro@eda.se 

Turism- och informationsavdelningen ligger under kommunledningsstaben. www.eda.se
Turistbyrån är placerad på Morokulien Infocenter och har ett nära samarbete med Eidskog kommun på den norska sidan. www.eidskog.kommune.no

Övergripande

Turistbyrån i Eda (kallad Morokulien Turistcenter) arbetar inom flera olika områden med syftet att stärka Edas attraktionskraft och locka till besök. Enhetens fokus är att antalet kommersiella gästnätter ökar, att butiker, evenemang och besöksmål ökar sin omsättning. För att skapa mervärden och goda resultat krävs god samverkan inom olika interna och externa enheter/forum.
Turistbyrån arbetar utifrån den turismstrategi och marknadsplan som politiken har antagit. Enheten arbetar med tre kategorier av besökare: den övernattande besökaren, dagsbesökaren och den internationella besökaren.

Hur hittar jag till Morokulien Touristcenter?

Turistbyrån ligger mitt på riksgränsen mellan Sverige och Norge, i Morokulien.

GPS: latitud Grad: 59° 55' 47.028" N. Longitud Grad: 12°14' 26.988" E.
Adress: Fredsgatan 1, 673 93 Morokulien
Tel: +46 571- 283 70

moro@eda.se
www.visiteda.se
www.facebook.com/visiteda

 

2018