Blomma med geting på

Naturguiden

Här kan vi visa dig några av Eda kommuns unika naturområden.

Välj det som passar dig bäst för din utflykt! Tillåt dig en härlig naturupplevelse, men tänk på att bilder inte ger en sann naturupplevelse, för det behövs syn- och hörselintryck på plats!

Eda kommun har många värdefulla och idylliska naturområden att besöka och i vår naturguide finns en sammanställning av de 45 naturområden som är mest natursköna och skyddsvärda i Eda kommun. Vi är stolta över vår naturskatt som är fri att nyttjas av alla. 

Dessa naturområden är inte bara vackra att titta på utan bjuder på en mycket unik natur som ger livsrum åt många arter och genom att ta hänsyn till dessa miljöer ges förutsättningar för att de kan finnas kvar även i framtiden.

Tänk därför alltid på Allemansrättens regel " inte störa-inte förstöra ".

Tänk också på att särskilda regler gäller för Naturreservat.

Eda kommun logo Lokala Naturvårdssatsningen logo

 

2018