Ränken

"Näringsfattig kallvattensjö med glacialreliker"

Ränken är en av kommunens största sjöar och har ett stort biologiskt värde genom den rika faunan och sjöns mångformighet.


Sjön har även stor betydelse för friluftslivet och för fisketurismen och

omgivningen är landskapsestetiskt mycket värdefull med allt från branta och lodräta klippstup till flacka stränder med sjösand.


Största djupet är 35 m medan medeldjupet är ca 18 m. Tillflödet utgörs av flera mindre bäckar medan avflödet, vilket är gemensamt med Hugn, sker via Noreälven.


Det finns många glacialrelikta djur som blev kvar sedan den avsnörts från havet under tiden före isavsmältningen. Dessa djur är hornsimpa och olika kräftdjur.

Vid en inventering hittades pungräka, taggmärla, och fyrtaggig reliktmärla.

 

Vid utloppet via Noreälven finns ett sankmarksområde som utgör ett bra fågelområde, främst för sjöfåglar, vadare och sångare.

 

Hitta Hit

Från Arvika kör på väg 172 mot Årjäng.  Ta väg 637 mellan Sulvik och Koppom och Ränken ligger på höger sida.  Från Åmotfors ta väg 177 mot Koppom. Fortsätt över Noresundsbron och kör mot Flogned och Ränken ligger på vänster sida.

Besöksanordningar saknas på platsen.