Morast Skans

Mindre Skans i närheten av Tallmon

Morast Skans ligger i närheten av Tallmon Naturreservat, Charlottenberg. Skansen anlades år 1644 och det finns ett minnesmärke, en skiss hur skansen såg ut.

Namn
Morast Skans

Adress Morokulien

året runt

Eda guiden och Eda kartan 2021