Övrigt - Skutan Naturreservat - ctl00_cph1_image

Skutan Naturreservat

En höjdrygg på 180-280 m ö h med kraftiga branter och sprickdalslandskap. "Skutegubben" syns ibland från länsväg 177.

Reservatet bildades för att bevara ett variationsrikt sprickdalslandskap med sällsynta arter knutna till skuggade lodytor, högörtsgranskog, lövträd, gamla och senvuxna träd samt död ved.

2018