Nyheter - Vandringstips - ctl00_cph1_image

Vandringstips

Det finns flera vandringsleder i Eda kommun

”Vandringens historia är en oskriven, hemlig historia, vars fragment kan hittas ibland tusentals stycken i böcker, i sånger, vägar och nästan alla äventyr.” Lederna runt om i Eda ger dig inte bara möjlighet att njuta av själva vandringen, de är ett utmärkt sätt att även upptäcka natur, historia och kultur. Vandring är enkelt. Vandring är kul.

Finnskogleden

Den 24 mil långa Finnskogleden startar i Morokulien och slingrar sig på båda sidor om gränsen nästan ända upp till Trysil. Kring leden finns även alternativa vandringar som man kan göra: Sjutorpsrundan och Tiotorpsrundan.

Kyrkleden 

Kyrkleden går mellan Valfjällets topp (Köla kyrka) till Skillingmarks kyrka.

Pilgrimsleden

Pilgrimsleden i västra Värmland har sin utgångspunkt i Värmlandsnäs, och kommer in i Eda kommun längs den f.d. Järnvägsbanan från Sulvik till Koppom. Den fortsätter via Beted och Skillingsfors mot den norska gränsen där den fortsätter in i Vestmarka. Hela sträckningen inom Eda kommun är 45 km lång.

Säterleden

Säterleden har sin utgångspunkt vid Remjängs vattensåg och slingrar sig sedan ca 7 km upp till Remjängssätern.

Familjeleden och Tuffa Leden

Vid Gullrosas berg i Skillingmark finns två leder: Familjeleden på 1,6 km och Tuffa Leden på 2,3 km. Den sistnämnda är svår och har flera branta och svårforcerade passager.

Älvstigen

Älvstigen i Koppom är en ca 5 km lång vandringsled som följer Kölaälven. Start rakt nedanför Hierneskolan på andra sidan länsväg 177 – där finns en informationstavla. Leden slutar nedom Hiernegården.

Tallmons natur- och strövområde

Tallmons natur- och strövområde i Charlottenberg har flera utmärkta vandringsleder och även en grillkåta som är öppen för allmänheten. Här finns elljusspåret på 2,5 km, Tallmostigen 4,2 km, Skidspåret 4 km, Hökedalsstigen 800 m, Vrångsälvsstigen 800 m samt Natur & kulturstigen 1 km.

Kulturvandring

Genom Charlottenberg slingrar sig Kulturvandringen på 8,5 km. Start och mål vid Kommunhuset. Kartguide finns att köpa för 20 kr i Kommunhuset och Turistcentret. Kulturvandringen är registrerad hos Svenska Folksportsförbundet.

 

2018