Nyheter - Vandringstips - ctl00_cph1_image

Vandringstips

Det finns flera vandringsleder i Eda kommun

”Vandringens historia är en oskriven, hemlig historia, vars fragment kan hittas ibland tusentals stycken i böcker, i sånger, vägar och nästan alla äventyr.” Lederna runt om i Eda ger dig inte bara möjlighet att njuta av själva vandringen, de är ett utmärkt sätt att även upptäcka natur, historia och kultur. Vandring är enkelt. Vandring är kul.
____________________________

Den 24 mil långa Finnskogleden startar i Morokulien och slingrar sig på båda sidor om gränsen nästan ända upp till Trysil. Kring leden finns även alternativa vandringar som man kan göra: Sjutorpsrundan och Tiotorpsrundan.

Kyrkleden går mellan Valfjällets topp (Köla kyrka) till Skillingmarks kyrka.

Pilgrimsleden i västra Värmland har sin utgångspunkt i Värmlandsnäs, och kommer in i Eda kommun längs den f.d. Järnvägsbanan från Sulvik till Koppom. Den fortsätter via Beted och Skillingsfors mot den norska gränsen där den fortsätter in i Vestmarka. Hela sträckningen inom Eda kommun är 45 km lång.

Säterleden har sin utgångspunkt vid Remjängs vattensåg och slingrar sig sedan ca 10 km upp till Remjängssätern.

Vid Gullrosas berg i Skillingmark finns två leder: Familjeleden på 1,6 km och Tuffa Leden på 2,3 km. Den sistnämnda är svår och har flera branta och svårforcerade passager.

Älvstigen i Koppom är en ca 5 km lång vandringsled som följer Kölaälven. Start rakt nedanför Hierneskolan på andra sidan länsväg 177 – där finns en informationstavla. Leden slutar nedom Hiernegården.

Tallmons natur- och strövområde i Charlottenberg har flera utmärkta vandringsleder och även en grillkåta som är öppen för allmänheten. Här finns elljusspåret på 2,5 km, Tallmostigen 4,2 km, Skidspåret 4 km, Hökedalsstigen 800 m, Vrångsälvsstigen 800 m samt Natur & kulturstigen 1 km.

Genom Charlottenberg slingrar sig Kulturvandringen på 8,5 km. Start och mål vid Kommunhuset. Kartguide finns att köpa för 20 kr i Kommunhuset och Turistcentret. Kulturvandringen är registrerad hos Svenska Folksportsförbundet.